keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Viidennen ulottuvuuden manifestointi

Viidennessä ulottuvuudessa manifestoidaan asioita kaikkien osapuolten korkeimman hyvän mukaisesti.

Pyyntöihin kannattaa liittää täydennys "tätä, tai jotakin vielä parempaa". Luokaa mielessänne mitä tahansa haluatte, mutta muistakaa, että toiveenne saattavat toteutua. Varokaa manifestoimasta toisille ihmisille, jokaisen on tarkoitus luoda itselleen.

Voitte lähettää toisille ihmisille valoa ja rakkautta sekä sen tiedon, jonka he tarvitsevat.

Kirjoitti All That Is

Ei kommentteja: